Bankemo massage och friskvård

Bokning

För mer information/bokning ring 0767-678 999, skicka e-post till info@bankemomassage.se eller kontakta mig via formuläret nedan.
OBS! Ej avbokad tid (mindre än 24 timmar innan besökstid) debiteras med halva behandlingspriset.

E-Post formulär


bild p?massagegrepp bild p?massagegrepp

Massage är bra för (nästan) alla

Vissa tillstånd är olämpliga att ge massage vid, andra är direkt skadliga. För din trygghet och säkerhet s?är det bra om du redan vid första kontakten (telefon/e-post) berättar ifall något av nedanstående stämmer in p?dig s?tar vi en diskussion om huruvida du bör avst?behandling eller inte. Ibland kan jag behöva ett intyg från din läkare.

bild p?en spikmatta